VERMOEIDHEID & PIJN


 

OORZAKEN EN BEHANDELING VAN VERMOEIDHEID/PIJN 
Wanneer vermoeidheid / pijn langdurig aanwezig is, kan dit je leven behoorlijk beïnvloeden. Het kan zijn dat je minder leuke dingen gaat doen, of dat het werken niet meer lukt. Hierdoor voel je jezelf misschien somber of ben je bang wat de toekomst gaat brengen. Deze gevoelens en gedachten zijn heel normaal, maar kunnen ervoor zorgen dat je de vermoeidheid / pijn minder goed kan dragen. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen kijken wij niet alleen naar het lichaam, maar ook naar jouw stemming en andere factoren die je vermoeidheid / pijn erger maken.
 
 

FACTOREN DIE VERMOEIDHEID / PIJNBELEVING BEÏNVLOEDEN 

 
Pijn kan leiden tot:
• Vermoeidheid
• Slapeloosheid
• Depressiviteit
• Eenzaamheid
• uitzichtloosheid

Verder kijken dan vermoeidheid/pijn!
De ergotherapeut kijkt via een ‘totaal model’ naar jou, als cliënt, maar vooral naar jou als persoon en stapt daarmee af van de gewoonte om zich enkel tot medische klachten te richten. Wij weten uit tal van onderzoeken en uit ervaring dat vermoeidheid en pijn vaak in stand wordt gehouden door persoonlijke factoren (b.v. werk, stress, angst, depressie) en dat vraagt om een aanpak op maat.

Behandeling
Bij ergotherapie gericht op pijn en vermoeidheidsklachten wordt gekeken naar de dag invulling en getracht de belasting en belastbaarheid in evenwicht te brengen. Al is de oorzaak niet altijd weg te nemen, toch is er veel verlichting in vermoeidheid en pijn te bewerkstelligen. Vaak is het prettig om met een professional te praten. De eigen houding, de houding van de omgeving, het leren zich te ontspannen en het zoeken van afleiding zijn van grote invloed.

De behandeling heeft als doel:
• Inzicht in ontstaan / patroon van klachten
• Bewustwording van je lichaam en zijn signalen
• Leefstijl en leefwijze optimaliseren
• Activiteitenniveau aan passen
• mogelijkheden en beperkingen kennen
• inzicht in; lichamelijke, sociale en psychische factoren welke klachten beïnvloeden / in stand houden
• Afname van klachten
• De zelfredzaamheid vergroten
• gevoel van eigenwaarde herstellen
• Zo goed mogelijk met klachten leren omgaan
• Ontspanning; bijv. d.m.v. mindfulness
• Belasting- belastbaarheid; bijv. d.m.v. dagstructuur
• Prioriteiten stellen: handelen vanuit moeten, naar willen en mogen
• Voorlichting en advies

Je mag verwachten dat je na de behandeling bewuster bent van je eigen leven, beperkingen en mogelijkheden. Waardoor je in staat bent de vermoeidheid/ pijn een minder centrale plaats in je leven te geven.