STRESS & BURNOUT


 

Een burn-out is een signaal van je lichaam dat het tijd wordt om het anders te gaan doen

 
 
Herken je deze klachten?
• Zorgen / piekeren
• Oververmoeid / niet bijtanken
• Lichamelijke klachten
• Terugtrekken van activiteiten
• Minder zin in contacten
• Stemmingswisselingen
• Vergeetachtigheid
• Over grenzen heen gaan

Dan is het NU tijd om het anders te gaan doen!
Een burn-out ontstaat vaak door een langdurige periode van stress. Wanneer je voor langere tijd wordt blootgesteld aan een hoge mate van psychische, emotionele of lichamelijke druk kan je het gevoel krijgen dat je daadwerkelijk ‘uitgeput en opgebrand’ bent. Het is vaak moeilijk aan te wijzen wat de exacte oorzaak is van een burn-out en vaak is het een combinatie van factoren.

Te denken valt aan erfelijke factoren, bepaalde karaktereigenschappen, en sociale factoren. Daarnaast kunnen stressvolle familiesituaties of ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden of ziekte invloed hebben op het ontstaan van een burn-out.

Oorzaken burn-out
• teveel werken gecombineerd met te weinig herstel
• teveel aanpassen aan omgeving / verwachtingen die daarbij horen
• teveel verantwoordelijkheid op je nemen (weinig nee-zeggen)
• te weinig contact met jezelf, met je behoeften en je wensen
• over je grenzen heen gaan
• weinig waardering ervaren
• de lat te hoog leggen
• twijfelen aan jezelf, of je het kan / goed genoeg bent
• jezelf wegcijferen
• moeite met delegeren van taken / hulpvragen
• Gespannen, onzeker, onrustig
 
 
Verstoorde relatie tussen belasting & belastbaarheid
Een burn-out krijg je wanneer je jezelf zowel lichamelijk als geestelijk te lang en te zwaar belast. Je besteedt teveel tijd aan dingen die je energie kosten en te weinig tijd aan wat je juist energie geeft.

Bij een burn-out kunnen de simpelste dagelijkse bezigheden al een grote uitdaging worden. Je hebt geen energie om je huishouden te doen of voor de kinderen te zorgen. Het lukt niet om met vrienden af te spreken of erop uit te gaan. En een bezoek aan de supermarkt kan zelfs al voor te veel prikkels zorgen.
 
Herstellen van een burn-out
Herstellen van een burn-out doe je niet van de een op andere dag. Ook bestaat er helaas geen algemene handleiding hoe je weer het gewone leven moet gaan oppakken. De persoonlijke situatie en de sociale en fysieke omgeving spelen hierbij een grote rol. Ieders situatie is anders, ook kunnen de klachten per persoon in intensiteit en aanwezigheid verschillen.
 
Ergotherapie bij een burn-out
Een ergotherapeut is een therapeut met een holistische visie. Dit betekent dat we ons richten op de klachten, de activiteiten die je graag uit wilt (of moet) voeren en de omgeving waarin het handelen plaatsvindt. Zeker bij een burn-out is het belangrijk om al deze items mee te nemen, omdat ze allen van invloed zijn.
 
Werken aan jouw burn-out
De ergotherapeut helpt je om richting te geven aan het herstelproces en stuurt bij waar nodig. De behandeling zal gericht zijn op het voorkomen van overbelasting en overprikkeling. Je leert hoe je rust inbouwt, je gaat patronen herkennen en geleidelijk veranderen. Je leert grenzen te stellen / te bewaken, verstandig om te gaan met 'energievreters’. Momenten voor jezelf in te plannen en vooral tijd te besteden aan wat je energie geeft!