KINDEREN

 

"Als ergotherapeut / coach leer ik mensen om hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en te leven vanuit eigen-wijsheid."


 
 
Wat kan ergotherapie voor een kind op school betekenen?
Kinderergotherapeuten begeleiden kinderen in de schoolsetting om hun vaardigheden te optimaliseren, zodat zij succesvol aan het onderwijs kunnen deelnemen.
 
Wat doet een ergotherapeut
Samen met het kind, ouders (opvoeders), leerkracht bespreekt de kinderergotherapeut welke vragen en problemen er zijn. Het uitvoeren van observaties geeft vaak veel duidelijkheid over het probleem. Op basis hiervan worden in overleg met de leerkracht en ouders de doelen bepaald. Daarna volgt de interventie door training en begeleiding van het kind en door het geven van adviezen aan de ouders en leerkracht.
 
Voor wie is kinderergotherapie bedoeld?
Kinderergotherapie is bedoeld voor kinderen en pubers (basisonderwijs en voortgezet onderwijs)die moeite hebben met het naar school gaan, samenwerken, actief luisteren in de kring, huiswerk maken, vrije momenten op schoolplein of bij de gym. Kinderen die erg (prikkel)gevoelig zijn of faalangst hebben. Antwoorden op de volgende vragen zouden daarbij aangereikt kunnen worden:
 
 
  • Wat heeft een kind nodig?
  • Hoe kan mijn kind beter in zijn / haar vel komen?
  • Welke instructie kan een leerkracht het beste geven?
  • Welke voorwaarden mist het kind?
  • Zijn er aanpassingen nodig?
 
 

"ik begrijp de problemen van deze leerling nu beter en kan hem gericht ondersteunen bij het zelfstandig werken" (leerkracht)


 
 
Ergotherapie bij hoog sensitiviteit
Een hoog gevoelig kind is gevoeliger dan de meeste kinderen. De zintuiglijke waarneming is gevoeliger. Het kind neemt meer waar, voelt meer intens en kan veelal minder aan. Deze kinderen kunnen eerder problemen ervaren in het dagelijks leven. Bij hoog gevoeligheid spelen emoties een belangrijke rol. Wanneer er sprake is van (dreigende) overbelasting dan kun je samen met je kind terecht bij praktijk de Zon. Kinderen die last ervaren van het hoog gevoelig zijn worden hier begeleidt door een hoog gevoelige ergotherapeut. Uit ervaring blijkt dat kinderen hierdoor sneller vertrouwen op de begeleiding en bereid zijn zich open te stellen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Zij werken met een ‘gelijkgestemde’ en voelen dit feilloos aan.
 
 
Vaak is de therapie/ training alleen met je kind. Er is een wachtruimte met gratis WiFi. De laatste tien minuten van elke sessie bespreken we wat je kind heeft geoefend en hoe jullie er thuis mee aan de slag kunnen.
 

‘Een hoog gevoelig kind heeft goede begeleiding nodig’