AUTISME


 

AUTISME HERKENNEN? 
De diagnose wordt gesteld door een psychiater of een gz-psycholoog aan de hand van een aantal gedragskenmerken. Iedere persoon met autisme is anders. Kenmerken die vaak in verband worden gebracht met autisme zijn:

• Problemen op sociaal gebied/minder goed ontwikkelde sociale intuïtie
• Moeite met (onverwachte) verandering
• Dingen heel letterlijk nemen
• Eerlijk en recht door zee
• Uitstekende detailwaarneming
• Goed in analyseren
• Niet graag over koetjes en kalfjes praten
• Goed in het herkennen van patronen
• Moeite met het bewaren van overzicht
• Loyaal
• Buiten vaste kaders kunnen denken
• Perfectionistisch
• (Ogenschijnlijk) geen interesse voor anderen tonen
• Nauwkeurig
• Over- of juist ongevoelig voor zintuiglijke prikkels
• Heel intensief bezig zijn met een beperkt aantal onderwerpen
• Hyperfocus
• Voorkeur voor een op een-contact
• Tragere informatieverwerking

Autismekenmerken komen bij alle mensen in meer of mindere mate voor. Een diagnose autisme krijg je pas als deze kenmerken zorgen voor serieuze lijdensdruk of voor grote problemen op levensgebieden als school, werk, vrije tijd en relaties.
 
 

BEHANDELING EN BEGELEIDING 
Volwassenen, kinderen & adolescenten
Veel mensen met autisme kampen met serieuze bijkomende problemen waarvoor zij behandeling nodig kunnen hebben, zoals angst, depressie, ADHD, stress, slapeloosheid en eetstoornissen.

Invloed van autisme op stress
Stress ervaren we allemaal wel eens. Maar als je autisme hebt, dan is de kans groot dat je veel vaker dan anderen stress ervaart, en dat het je meer moeite kost om dat gevoel van stress weer kwijt te raken. De andere prikkelverwerking bij autisme heeft invloed op hoe mensen met autisme stress ervaren en daarmee omgaan, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
 

AUTISME & ERGOTHERAPIEBEHANDELING 
Psycho-educatie
Psycho-educatie wordt meestal aangeboden kort nadat iemand de diagnose autisme heeft gekregen. Tijdens psycho-educatie draait het om drie dingen: voorlichting over de diagnose, handvatten om met de diagnose om te gaan en acceptatie van de diagnose.

Prikkelverwerking Inzicht in eigen / ‘andere’ manier van prikkels verwerken

Signalen van stress herkennen Inzicht in eigen gedrag en lichaam

Brainblocks Wat is het? Brain Blocks is een beeldend middel dat volwassene en kinderen met autisme helpt zichzelf beter te begrijpen in relatie tot anderen. Met Brain Blocks praten we met elkaar over autisme. Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme? Welke gevolgen heeft dat voor het functioneren in het dagelijkse leven? Brain Blocks werkt ondersteunend aan het bewustwording- en acceptatieproces van mensen met autisme. Door Brain Blocks krijgen mensen met autisme handvatten om het eigen perspectief duidelijk te maken en helpt het anderen (zoals ouders, partners, broers/zussen en klasgenoten) inzicht te krijgen in het gedrag.

Hoe werkt het?
Inzichtelijk wordt gemaakt hoe het brein van een persoon met autisme anders werkt in vergelijking met het brein van iemand zonder autisme. Duidelijk wordt wat een informatieverwerking stoornis is en welke gevolgen dit heeft voor het dagelijkse functioneren van. Ook autisme als contactstoornis komt aan bod.

Therapeut met bevoegdheid
Debby Klomp is als gespecialiseerde professional bevoegd om Brain Blocks te gebruiken bij de begeleiding van haar cliënten en haar netwerk. Tevens mag ze Brain Blocks informatief gebruiken bij bijvoorbeeld ouder / informatieavonden.
Inzicht in jezelf
Het komt er kort gezegd op neer dat iemand leert wat zijn of haar individuele sterke en zwakke eigenschappen zijn en wat hij of zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Ook het maken van realistische toekomstplannen (bijvoorbeeld als het gaat om school, werk of relaties) hoort bij de therapie / begeleiding.
 

HULP OP MAAT 
Daarnaast kunnen mensen met autisme – al dan niet tijdelijk – hulp nodig hebben bij onder meer het plannen en organiseren (bijvoorbeeld op hun werk, op school of in hun vrije tijd), het vergroten van hun draagkracht of emotieregulatie. Vooral tijdens zogeheten ‘overgangsmomenten’ zijn veel mensen met autisme erg kwetsbaar en lopen zij het risico om overbelast te raken en vast te lopen. Voorbeelden van zulke momenten zijn: de overgang van de basisschool naar de middelbare school, van opleiding naar werk of van thuiswonen naar zelfstandig wonen. Ook ingrijpende life events , zoals de geboorte van een kind, een sterfgeval, een scheiding of een verhuizing kan mensen met autisme langdurig uit hun evenwicht brengen. Het is cruciaal dat mensen met autisme snel hulp op maat kunnen krijgen als zij dat nodig hebben. Op elk denkbaar levensgebied, voor kortere of langere tijd. Dit wordt ook wel ‘levensloopbegeleiding’ genoemd.